Regulamin korzystania z sauny suchej.

 1. Każda osoba korzystająca z sauny ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni Obsługa Obiektu. Wszystkie osoby korzystające z sauny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 3. Sauna czynna jest: od godz. 16:00 do godz. 20:00.
 4. Sauna osiąga temperaturę max. 100°C i jest sauną suchą. Wartość temperatury widoczna jest na termometrze umieszczonym w saunie.
 5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe (zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza), pełnoletnie oraz dzieci powyżej 12 roku życia pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Korzystając z tej formy rekreacji za bezpieczeństwo zdrowotne odpowiada sam użytkownik.
 6. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 7. a) z gorączką, z chorobami serca, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, z intensywnymi chorobami skóry, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, chore na padaczkę (epilepsję) oraz z chorobami tarczycy,
 8. b) kobiety w ciąży,
 9. c) osoby u których pobyt w saunie może spowodować niepożądane skutki.
 10. Zaleca się korzystanie z sauny w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w przypadku złego samopoczucia.
 11. Przed wejściem do sauny należy zmyć makijaż, wziąć prysznic i dokładnie osuszyć całe ciało. Należy także zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 12. Z sauny powinno korzystać się w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 13. W saunie należy bezwzględnie siedzieć lub leżeć na osobistym ręczniku kąpielowym, obuwie należy zostawić przed wejściem do sauny.
 14. Nie zaleca się pobyt w saunie dłuższego niż 12 minut.
 15. W saunie może przebywać jednorazowo max. 4 osoby.
 16. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania sauny (np: niska temperatura) prosimy o kierowanie uwag do Obsługi Obiektu, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnych korzystających Gości.
 17. Obsługa obiektu ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny przez Gości.
 18. Po zakończeniu pobytu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 19. Zabrania się:
 20. a) dotykania i manipulowania urządzeniami grzewczymi,
 21. b) nadmiernego i niekontrolowanego polewania pieca wodą oraz wszelkiego rodzaju olejkami eterycznymi,
 22. c) noszenia okularów, soczewek kontaktowych oraz wszelkiego rodzaju biżuterii,
 23. d) wnoszenia naczyń, butelek z napojami i wszelkich przedmiotów poza ręcznikiem.
 24. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 25. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z sauny, a także z terenu Obiektu.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress