AKCJA PROMOCYJNA PAKIETÓW NOCLEGOWYCH – 999 PLN za 5dni !!!

AKCJA PROMOCYJNA PAKIETÓW NOCLEGOWYCH

999 PLN – CENA CAŁKOWITA ZA 5 DNI POBYTU / 4 DOBY NOCLEGOWE

w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR” w Zarzeczu, ul. Kwiatowa 24 i 31

 

 

 

 • Wykup promocyjny pakiet noclegowy w okresie od 01 lipca do 30 września 2023 roku, który jest ważny do końca 2025 roku.
 • Całkowita cena jednego pakietu na 5-dni pobytu (4 doby noclegowe) dla maksymalnie 4 osób wynosi 999 PLN brutto.
 • Nie ma żadnych dodatkowych opłat. W cenie zawarte jest: jedno miejsce parkingowe, prąd, woda, ogrzewanie, klimatyzacja, tężnia solankowa, pełne wyposażenie apartamentu lub domku oraz możliwość korzystania z terenu Ośrodka.
 • Promocyjne pakiety mogą zostać przekazane innej osobie jako prezent lub jako bonifikata pracownicza – wystawiana jest faktura VAT.
 • Po zgłoszeniu chęci zakupu pakietu i opłaceniu całej ceny pakietu Gość otrzymuje fakturę VAT stanowiącą podstawę do rezerwacji i realizacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR”.
 • Rezerwacji terminów oraz realizacji pobytów noclegowych można dokonywać w dowolnym terminie do końca 2025 roku. Rezerwacji można dokonywać zgodnie z aktualnie dostępnymi terminami i ofertą domków oraz apartamentów z wykluczeniem poniższych terminów:

– Majówka: 26 kwietnia do 05 maja każdego roku,

– Weekend Bożego Ciała: 29 maja – 03 czerwca 2024r.,

– Wakacje: od 18 czerwca do 31 sierpnia każdego roku,

– Nowy Rok: 28 grudnia do 07 stycznia każdego roku.

 • Pobyt należy wykorzystać w całości i nie można dzielić dni pobytowych na kilka przyjazdów.
 • Po rezerwacji wybranego terminu pobytu można go jednokrotnie zmienić na inny dostępny termin, ale przed upływem 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 • Ilość pakietów jest ograniczona.

Życzymy wspaniałego wypoczynku z Naszymi promocyjnymi pakietami 😊


Poniżej regulamin akcji promocyjnej:

Regulamin został sporządzony przez Ośrodek Wypoczynkowy „IGOR” w Zarzeczu ul. Kwiatowa 24 i 31 – REGON: 242619077. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej o nazwie: „999 PLN – CENA CAŁKOWITA ZA 5 DNI POBYTU / 4 DOBY NOCLEGOWE w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR” w Zarzeczu, ul. Kwiatowa 24 i 31”.

 1. Definicje:
 • OW „IGOR” – Ośrodek Wypoczynkowy „IGOR” w Zarzeczu ul. Kwiatowa 24 i 31 – REGON: 242619077.
 • Pakiet noclegowy – 5-dniowy pobyt (4 doby noclegowe) dla maksymalnie 4 osób w Ośrodku Wypoczynkowy „IGOR” w Zarzeczu ul. Kwiatowa 24 i 31.
 • Gość – osoba dokonująca zakupu pakietu noclegowego lub osoba realizująca nocleg promocyjny.
 1. Ośrodek Wypoczynkowy „IGOR” w Zarzeczu, w okresie trwania akcji promocyjnej, przekazuje propozycję wzięcia w niej udziału. Propozycja przedstawiana jest przez kontakt ze strony OW „IGOR” w postaci: telefonicznej, SMS, e-mail, mediach społecznościowych, na stronie internetowej oraz będzie dostępna na terenie obiektu OW „IGOR”.
 2. Możliwość wykupienia promocyjnego pakietu noclegowego będzie możliwa w okresie do 01 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku.
 3. Możliwość realizacji wykupionego pakietu noclegowego będzie możliwa do końca 2025 roku.
 4. Całkowita cena jednego pakietu na 5-dni pobytu (4 doby noclegowe) dla maksymalnie 4 osób wynosi 999 PLN brutto. Nie ma żadnych dodatkowych opłat. W cenie zawarte jest: jedno miejsce parkingowe, prąd, woda, ogrzewanie, klimatyzacja, tężnia solankowa, pełne wyposażenie apartamentu lub domku oraz możliwość korzystania z terenu Ośrodka.
 5. Dokonanie opłaty za promocyjny pakiet noclegowy jest tożsame z jego zakupem (pakietu promocyjnego) i przyjęciem zasad określonych niniejszym regulaminem.
 6. Istnieje możliwość dokupienia pakietu śniadań lub pakietu sauny, które nie są objęte ceną promocyjnego pakietu noclegowego. Ceny opisanych pakietów pozostaną do indywidualnej konfiguracji z OW „IGOR” – nie są objęte niniejszą akcją promocyjną.
 7. Promocyjny pakiet noclegowy należy wykorzystać w całości i nie można dzielić dni pobytowych na kilka przyjazdów.
 8. Po zgłoszeniu chęci zakupu pakietu i opłaceniu całej ceny pakietu Gość otrzymuje fakturę VAT stanowiącą podstawę do rezerwacji i realizacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR”.
 9. Rezerwacji można dokonywać zgodnie z aktualnie dostępnymi terminami i ofertą domków oraz apartamentów z wykluczeniem poniższych terminów:
 • Majówka: 26 kwietnia do 05 maja każdego roku,
 • Weekend Bożego Ciała: 29 maja – 03 czerwca 2024r.,
 • Wakacje: od 18 czerwca do 31 sierpnia każdego roku,
 • Nowy Rok: 28 grudnia do 07 stycznia każdego roku.
 1. Promocyjne pakiety mogą zostać przekazane innej osobie jako prezent lub jako bonifikata pracownicza i w takim przypadku poza fakturą VAT wystawiana jest karta pobytowa nieuwzgledniająca kwoty zakupu. Opisana Karta upoważnia daną osobę do rezerwacji i realizacji promocyjnego pobytu noclegowego.
 2. Rezerwacji wybranego dostępnego terminu na pobyt promocyjny można dokonać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Po rezerwacji wybranego terminu pobytu można go jednokrotnie zmienić na inny dostępny termin, ale przed upływem 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – w przeciwnym wypadku pakiet zostanie oznaczony jako zrealizowany. Zamiar zmiany terminu należy również zgłosić poprzez pocztę elektroniczną.
 4. Promocyjny pakiet noclegowy należy zrealizować do końca 2025 roku i po tym terminie wszystkie pakiety zostaną oznaczone jako zrealizowane – wykorzystane.
 5. Zasady ochrony, sposób i warunki przetwarzania danych osobowych zostały ujęte w „Informacji o danych osobowych” dostępnej do wglądu na stronie https://domki-zarzecze.pl/regulamin/. OW „IGOR” może pozyskać dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej również osoby dokonującej zakupu oraz ewentualnie osoby, która nocleg promocyjny będzie realizowała. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udziału w promocji.
 6. Nie przysługuje prawo do zwrotu środków poniesionych na zakup pakietu promocyjnego.
 7. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: ow.igor.zarzecze@gmail.com.
 8. Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów lub odwołania.
 9. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów zostaje poddane właściwemu dla siedziby Ośrodka Wypoczynkowego „IGOR” w Zarzeczu sądowi powszechnemu.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress