Regulamin korzystania z placu zabaw

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych.

Starajmy się więc, by zabawa ta nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi brakiem nadzoru opiekunów lub rodziców.

 

 

 

1.Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat.

2.Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.

3.Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

4.Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

NA PLACU ZABAW

  • Zabrania się z korzystania z huśtawek lub bujaków przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
  • Zabrania się huśtania na stojąco.
  • Zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.
  • Zabrania się wchodzenia na dachy domków, wież itp. oraz główne elementy konstrukcji obiektów (huśtawek, drabinek, przelotni).
  • Zabrania się korzystania z trampoliny przy rozsuniętej (otwartej) siatce zabezpieczającej dziecko przed wypadnięciem z jej obrębu.

6.Na terenie placu zabaw zabrania się jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach.

  1. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
  1. Korzystanie z poszczególnych urządzeń placu zabaw powinno być dostosowane indywidualnie do rozwoju i wieku dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
  1. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez siebie lub dzieci na innych osobach lub mieniu.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress